Video Kurgu & Montaj

Video Kurgu ve Montaj Nedir?

Video kurgu ve montaj, çekimi tamamlanmış bir filmin görüntü ve seslerinin sonradan değiştirilmesi, düzenlenmesidir. Bu düzenleme işleminde normalde filmde ses ya da görüntüler de eklenebilir. Video montaj, yapılan değişiklikleri ve eklemeleri kapsarken kurgu ise bunların belirli bir düzene göre yapılmasını ifade eder. Genellikle kurgu ve montaj işlerini bir kişi yapar. Video editörlüğü olarak da bilinir.

Video kurgu ve montaj süreci daha çok yönetmen ile kurgucu arasında gerçekleşir. Yönetmen, ne istediğini anlatır ve kurgucu da bilgisayar programları yardımıyla yönetmenin isteklerini eyleme döker. Kurguculuk, eğitim ve tecrübe gerektiren bir konudur. İyi bir kurgucu en az bir kurgu programına hâkim olmalıdır.

Video Kurgu ve Montaj Ne İşe Yarar?

Video kurgu ve montaj işleri, uzun metrajlı filmlerden tanıtım amacıyla hazırlanan kısa animasyonlara kameranın dâhil olduğu her alanda bir gerekliliktir. Gerçek mekânlı ve oyunculu filmler genellikle filmdeki sıraya uygun olarak çekilmez. Bir mekân, filmin hem ortasında hem de sonunda kullanılıyorsa o mekâna tekrar gitmemek için ortadaki ve sondaki sahne art arda çekilir. Kurgucu ise bu sahneleri filmin kronolojik sırasına göre düzenler.

İyi bir kurgu, sahneler arası geçişlerin anlamlı olmasını sağlar. Kurguda yapılacak bir hata filmin bütününü ve anlamını bozabilir. Kurgu, varsa efektlerin ve seslerin filmde doğru yerde ve doğru zamanda kullanılmasını sağlar. Filmin mesajını veya duygusunu aktarmak için kurgu hayati bir rol oynar. En az yönetmenlik, oyunculuk ve senaryo kadar önemli bir yer teşkil eder. İyi bir filmin kötü bir kurgusu olursa o filmin iyi olduğunu anlamak mümkün olmayabilir. Benzer şekilde, vasat bir senaryo ya da oyunculuk özgün ve iyi bir kurguyla birleşmişse hikâye ve oyunculuk göze batmayabilir.

Görüntü efektleri kullanılan bir filmde kurgucu, ham görüntüleri izledikten sonra efektleri yönetmenin istediği şekilde filme yerleştirir. İstenilen duyguyu izleyiciye daha iyi aktarabilmek için ses efektleri ya da müzikler de eklenir. Kurgu işlemi, filmin bütün mesajına etki eder. Bir filmi iki farklı iki kurgucuya verirseniz, ortaya neredeyse iki farklı film çıkar. Ayrıca bu süreçte yalnızca yönetmen değil, yapımcı ya da duruma göre başkaları da fikir aşamasına dahil olabilir. Bu yüzden kurgucunun, ekip çalışmasına yatkın olması gerekir.

Video Kurgu ve Montaj Nasıl Yapılır?

Video kurgu ve montaj işlemi, filmin bütünü bozmamalıdır. Planlar, sekanslar ve sahneler dikkatle izlenmeli; mekan ve zaman sürekliliği sağlanmalıdır. Birçok filmde hem sahneler tekrar tekrar çekilir hem de farklı planlarda çekimler yapılır. Kurgucu, bu görüntüler arasından yönetmenin istediği duyguyu en iyi yansıtan en iyi görüntüleri kullanarak birleştirir. Bu süreçte devamlılıkla ilgili hatalar yapılmamalıdır. Zaten kurgu işi de tam olarak devamlılığı sağlamak ve düzenlemek için gerçekleştirilen bir iştir. Hangi sahnelerin ve hangi karelerin ön planda yer alacağı kurgu sürecinde belirlenir.

Video kurgu süreci, filmin ses bütünlüğünü ve senkronizasyonunu da kapsar. Filmdeki rahatsız edici ortam seslerini ve dış sesleri siler ve görüntü senkronizasyonunu bozmayacak filmle ilgili sesleri ekler. Örneğin bir filmde topuklu ayakkabıyla yürüyen bir kadın varsa duyduğumuz sesler aslında gerçekten o sırada ayakkabının yere vurmasından dolayı çıkan sesler değildir. Kurgucu, uygun bir ses bulur ve topuklu ayakkabının yere vurduğu her an o sesi devreye sokar.

Video kurgu ve montaj işlemlerini gerçekleştirmek için Adobe Premiere Pro, Windows Movie Maker, Final Cut Pro, Avid Media Composer vs VSDC gibi birçok ücretli ve ücretsiz programlar vardır. En popüler olanı ise Adobe Premiere Pro’dur. Profesyonel bir kurgucu bu programların en az birisinde, hatta birkaçında iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.

Video kurgu ve montaj işleriniz için Bambu Dijital’in profesyonel ekibinden hizmet almak istiyorsanız hemen iletişime geçebilirsiniz.